Spectre Kimdir? Kimin Nesidir? - Bilgitron

Spectre Kimdir? Kimin Nesidir?

Spectre, DC sinematik evreninde yaşanan Crisis On Infinite Earths etkinliğinde görülmüş, pek çok kimseler tarafından tanınmayan ilahı gazabı temsil eden tanrısal bir varlıktır. Gücünü tam potansiyelinde kullanabildiği formunda kendisine rakip olabilecek kişiler bir elin parmaklarını aşmayacaktır.

Özetle

Yaratılıştan sadece saniyeler sonra Lucifer, cenette bir isyan başlattı. Lucifer’ın liderliğindeki bir melek ordusu cennetin kontrolünü Yahweh‘den almak için saldırdılar. Fakat başarısız oldular ve ceza olarak cehenneme sürgün edildiler.

Bu isyânkar meleklerden birisi olan Raguel, iblis Aztar‘a dönüşmekle cezalandırıldı. Bu olanlardan sonra Yahweh’e af dilemek ve tövbe etmek için cennetin kapılarına giden Aztar, başmelek Michael ile karşılaşmıştı.

Yahweh, Aztar’ın önceki hayatının silinmesine ve yeni Wrath of God (Tanrı’nın öfkesi) olmasına karar verdi. Tüm hayatı silindi ve Primal Spectre olarak tekrar yaratıldı.

Spectre’ın Hikayesinin Devamı

Primal Spectre; Sodom ve Gamorrahı yok etti, First born of Egypt’i öldürdü, Kabil‘i cezalandırdı. Eclipso‘yu Hearth of Darkness’a hapsetti ve İsa doğana kadar bütün canlılara yargı dağıttı. İsa doğduktan sonra Primal Spectre, Limbo’ya sürgün edildi.

Çünkü Tanrının intikamıyla merhameti aynı düzlemde bulunamazlardı. İsa çarmıhta öldürüldükten sonra Spectre serbest bırakıldı ve tüm Dünya’ya yargı dağıtıp insanları cezlalandırdı.

Bu olaylardan sonra Yahweh, tüm suret ve kendisinden oluşan parçaların bir insan bedenine bağlı olmalarını emretmiştir. Spectre ilk başlarda kabul etmese de, Michael Demiurgos onu zorla bir bedene bağladı. İlk bedeninin ismi Carakaydı.

Caraka, Azmodus tarafından manipüle edildi ve gücünü kötüye kullandı. Bu yüzden ceza olarak Spectre’ın bedenliğinden atıldı. Spectre’ın milyonlarca sene içinde birçok bedeni oldu,

fakat bunlardan en önemlileri; Jim Corrigan, Hal Jordan ve Crispus Allen‘di. Spectre, Jim Corrigan bedeninde Dünyadaki görevlerini bitirdikten sonra bedenden ayrılır ve cennet ile cehennemin koruyucusu olur. Fakat Great Evil Beast ve Anti Monitor‘ı durduramadığı gerekçesiyle cezalandırılır.

Ceza olarak 1987 serisinde The Voice, Spectre’ın neredeyse her şeye kadir olduğu güçlerini alır ve tekrar Dünya’ya, Jim Corrigan bedenine yollar. Spectre 1992 serisinde ise artık eski gücüne kavuşmuştur ve bunca sene boyunca güçlerinde ustalaşmıştır. 1992 serisinin son sayısında Spectre artık Jim Corrigan bedeninden tamamen ayrılır, Jim cennete gider ve Tanrı’nın gazabına da yeni görevler verilir.

Day of Judgment serisinde Neron, Asmodel ve Hal arasından beden olarak kendine (yaptığı fedakârlıklar yüzünden) Hal Jordan’ı seçer ve 2004 Green Lantern Rebirth serisine kadar bedeni Hal Jordan olur. Hal ile Spectre başlarada büyük sorunlar yaşasalar da 2001 serisinin ortalarına doğru artık bir bütün olmayı başarılar. 2004 Green Lantern serisinde Parallax yüzünden Spectre, Hal Jordan’dan ayrılır.


Spectre Kimdir? Kimin Nesidir? - Bilgitron

Day of Vengeance serisinde Spectre bedensiz kalır ve Eclipso tarafından manipüle edilir. Büyünün tüm evreni yok edeceğini düşüncesiyle büyücülere saldırır ve hepsini tek tek öldürür (bazılarını hapseder veya büyü kullanamayacak hale getirir). Shazam‘ı yalnızca “Shazam” demesiyle Billy Batson bedenine geri dönüştürebilecek kadar güçlüdür.

Day of Vegeance Infinite Crisis Special‘ın sonunda en güçlü düzen lordu olan Nabu kendini feda ederek Spectre’ı zor da olsa durdurmayı başarır. Nabu yüzünden Spectre fazla güç kullanır ve evrenle bütünleşir.

Yahweh ise bu yaptıkları yüzünden Spectre’ı bir kez daha sürgün eder. Kendisiyse Infinite Crisis’den 1 yıl boyunca Crispus Allen bedenine bağlı olmak zorunda kalır. Muhtemelen bu bedeni en güçsüz bedeniydi ve Spectre’ın ruh yargılamak dışında hiçbir gücünden haberi yoktu.


DC Sinematik Evrenin’de The Spectre

Constantine(2014), Smallvile, DC Showcase: The Spectre gibi serilerle kendi geleceğini temellendiren bu karakterin son dokunuşu da Crisis On Infinitie Earths ile yapmış görünüyor. Lucifer’dan aldıkları kart ile arafa yolculuğa çıkan John Constantine, Mia Smoak ve John Diggle, Oliver Queen’i Jim Corrigan adlı bir dedektif ile arafta sıkışmış halde bulmuştu.

Jim Corrigan kendini tanıttıktan sonra kendi evreninde ayrı bir Jim Corrigan’a sahip olan John Constantine bu olaya “Bizim dünyamızdaki olmadığı kesin.” diyerek Spectre ve Jim Corrigan’ın çoklu-evrensel eşitsizliği olmayan varlıklar olduklarını doğruladı. Yani Spectre, DC Evreni’ndeki gibi çoklu-evrensel eşitsizliği bulunmayan bir Sphere of Gods varlığı olmayabilir. Bu da var olan bütün alternatif evrenlerde sonsuz sayıda farklı Spectre formu olduğuna delalet ediyor.

Jim Corrigan’ın Spectre ruhunu Oliver Queen’e aktarmasıyla bu ikiliyi bir arada, Oliver’ın zekası ve iradesi, Spectre’ın muazzam gücü, yargısıyla birlikte DC Sinematik Evreni’nin en tehlikeli birkaç varlığı arasında almaya yetiyor.

DCSE’nin bunu ne kadar doğal ve orijine yaraşır bir şekilde yansıtacağını bilemeyiz fakat bu bile Spectre için çok büyük bir adım. Kendisi güçlerinin kısıtlanmadığı formunda Anti Monitor gibi varlıklardan daha büyük krizler yaratabilecek potansiyele sahip.

Kısacası krizden sonra da, (dirilmeler ve süreklilik dahil olabilirse) bu ikiliyi yan yana görmek, Spectre’ın hikayesini, ilahi adaletini ve zalim doğasını daha çok tanımak istiyoruz. Spectre, böyle bir olayda DCSE’nin kullanabileceği en iyi koz karakterlerden birisi, orası kesin. Gelin şimdi de güçlerini yakından inceleyelim.

Spectre’ın Güçleri ve Yetenekleri

Spectre Kimdir? Kimin Nesidir? - Bilgitron

Beden kullandığında Spectre‘ın gücünün yarısı ölü bedeni hayatta tutmasını sağlar. Bedenlerinin gücü ise bedenin tanrıya inancına göre ve beden olarak ne kadar uzun zaman geçirdiklerine göre değişir. En güçlü bedeni Jim Corrigan‘dır. Hal ilk başlarda zayıf olsa da Spectre ile sorunlarını çözdükten sonra Jim Corrigan’ın yalnızca 1-2 tık altı kadar olur. Crispus Allen ise muhtemel en zayıf bedeni. Normal kahramanlardan hasar yiyen, sadece 1 çoklu-evrensel başarıya sahip, güçlerini kullanamayan ve bilmeyen bir bedendi.

Çoklu-evrensel etki alanıyla Outerversal (boyutların ötesinde), neredeyse sonsuz omnipotent(neredeyse her şeye gücü yeten) bir kudrete sahiptir. En önemli özelliklerinden birisi olan nihai yargısının ötesinde bir üst boyut yoktur.

 • Neredeyse Her Şeye Kadir / Kutsal Güçlendirme: Kadri Mutlak olanın hizmetkârlarından birisi olarak, neredeyse sınırsız bir güce ulaşabilir ve yapabileceği şeyler hayal gücünün ötesindedir. Bir keresinde bütün yaratılışta yaratıcısından sonra, en güçlü varlıklardan birisi olduğunu söylemiştir.
 • Gerçeklik Manipülasyonu: Gerçekliği bükme ve istediği doğrultuda yeniden şekillendirme özelliğine sahiptir. Gerçekliği değiştirmeyi; zaman, güç ve yer farketmeksizin amaçları doğrultusunda yönlendirebilir. Dilerse herhangi bir güç veya yeteneğin taklidini yapabilir.
 • Ruhani Form: Ruhani formundayken hiçbir saldırı almaz ve her şey içinden geçer. Kendisi saldırabilse bile.
 • Kontrol Altına Alma: Bir nesnenin içine girerek o nesneye bürünebilir. Eğer içinde bulunarak canlandığı nesne hasar görürse kendisi de bunu hissedecektir.
 • Gözdağı: Yeteneklerine kıyasla basit gözükse de, düşmanlarına karşı kendisini korkunç ve dehşet verici bir hale sokabilir. Bu çoğunlukla canavarımsı bir hal alarak düşmanlarının ödünü patlatması veya kendini devasa boyutlarda büyütmesi, korkunç bir sesle konuşması, patlama sesleri çıkarmasıyla gibi şeylerle gerçekleşir.
 • Neredeyse Her Şeye Vakıf: Yaratılışın en önde gelen kozmik varlıklarından birisi olan Spectre, büyü ve ters-büyü, iblisler, boyut dışı alemler vb. dahil olmak üzere birçok konuda ciddi miktarda bilgilere sahiptir. Tanrı’nın suretlerinden birisi olan The Source ile birleştiğinde var oluştaki her şeyi kısa bir süreliğine öğrenmişti. Ancak doğası gereği her şeyi kavrayamamıştı.
 • The Logoz: Logoz sayesinde Tanrı’yla doğrudan iletişim kurabilir.
 • Cehennem Alevi Manipülasyonu: Cehennem ateşini isteği doğrultusunda manipüle edebilir. Bu yeteneği birçok usta iblis’ten çok daha profesyonelce kullanabilmektedir.
 • Ölümsüzlük: Kkimden ve neyden hasar aldığına bağlı olarak bir konseptin somutlaşmış halidir ve asla tamamen yok olamaz. Baş meleklerden ağır hasar yediği, Eclipso tarafından yok edilmeye çalışıldığında bile kısa bir süre eski formuna geri dönmüştür.
 • Cehennem Alevi Manipülasyonu: Cehennem ateşini isteği doğrultusunda manipüle edebilir. Bu yeteneği birçok usta iblis’ten çok daha profesyonelce kullanabilmektedir.
 • Boyutsal Seyahat: Yeni ölmüş varlıkların Diyarı’na seyahat edebilir ve yeni ölmüş varlıkları dilediği gibi diriltebilir. Bu gücü isterse yeni ölmüş varlıkları kendisiyle birleşmesi için yaşama döndürerek kullanabilir.  Yüce olduğu ve gerçekliğin yasalarının sadece onun iradesinin birer yansıması olduğu bir diyar.

Spectre’ın Kişiliği ve Başarıları

Spectre Kimdir? Kimin Nesidir? - Bilgitron

Tanrı’nın gazabı olarak hiç kuşkusuz çoklu-evrendeki en güçlü birkaç varlıktan birisidir. Kendisi tartışmaya açık bir adalet anlayışına sahiptir. Bir varlığı yok etmesi için onun haksız olduğunu düşünesi yeterlidir. Nuh tufanı,  Kızıl Deniz’in Yarılması, Sodom ve Gamore Felaketi, 10 Mısır Belası, ve birçok Tanrı’nın gazabını temsil eden olayı Spectre yapmıştır.

Kendisi Tanrı’nın kavimleri helak etmek için kullandığı bir yıkım aracıdır. Kendisi pek espirili bir tip değildir ve bu tarz kişiler de etrafında pek sağ kalmamaktadır. Kendisi nihai adalete önem verir ve bunun için her şeyi iki kere düşünmeden yapar. Bir Baş Melek, İblis ve konsept haline bürünmüş olarak kendisinin evrende deneyimlemediği çok az şey vardır.

Birçok tanrısal varlığı, güçlerinin sınırlandırmamış halinde rahatlıkla yok edebilir. The Presence‘ın suretlerinden birisi olan The Source, Spectre‘ın sadece varlığının bile çoklu-evreni zedelediğini söylemiştir. Kendisi tek vuruşuyla Injustice serisinde Deadman‘e bedenli formunda verdiği basit bir kılıç sıyrığı bile Deadman’e ölümcül bir hasar vermiştir. Evrenin en güçlü şifacılarından birisi olan Rama Kushna bile onun verdiği bir hasarı kendisinin tedavi edemeyeceğini söylemiştir.


Spectre Kimdir? Kimin Nesidir? - Kurgu Dünya

Injustice serilerinde Spectre, Phantom Stranger‘ın gerçek kimliğini bildiğini itiraf etmişti. Aralarında önceden başlayan bir gerilim vardı. New52 serilerinde Phantom Stranger‘ın ailesi kaybolduğunda çok muhtemel olarak Stranger, Spectre’ı suçlamış ve bu ikili bir savaşa tutuşmuştu.

Savaşa girerlerse olabilecek yıkım o kadar büyüktü ki The Presence‘ın The Voice sureti bizzat görünüp bu ikiliyi durdurmak zorunda kalmıştı. Bu olayın ilginç yanı ise Raguel/Aztar bu olayda Jim Corrigan bedeninde güçlerinin yalnızca yarısını kullanabiliyordu.


Yani çoklu-evreni tehdit edecek bir güce sahip olmak güçlerinin yarısıyla bile yapabileceği bir şey. The Voice’un onlara bir köpek suretinde görünmesini absürt bulan Jim Corrigan‘a The Voice şunları söylemişti:

Net olmak gerekirse bir İskoç Teriyeri. Senin mizah anlayışının olmaması benim de olmadığının anlamına gelmiyor, Corrigan. Ayrıca– –Her varlığın ve kimsenin içinde  yaşarım, nefes alırım ve konuşurum. O yüzden neden  bir köpek veya böcek olmasın ? Bir toz zerresi– —Veya sizlerden birisi ?  Bugünkü… yapacaklarınızı belirleme rağmen… Sanırım köpek olarak görünmeye devam edeceğim.”

The Voice

Spectre’ın  Zayıflıkları

Spectre Kimdir? Kimin Nesidir? - Bilgitron
 • Spear of Destiny: İsa’nın gücünün bir kısmını absorbe eden Spear of Destiny’ye zaafı vardır.
 • Rings of Life: The Voice’un gücünün bir kısmını taşıoyan Rings of Life’a zaafı vardır.
 • Duygu: Bedensiz olduğunda duygusal açıdan kolayca manipüle edildiği ve bu manipülasyonlar sonucu hep cezalandırdıldığı için duygu varlıklardan çekinir.
 • Unhost: Bir insan bedenine ihtiyaç duymaktadır.
 • Büyü: Kendisi çok güçlü büyülerden yaralanabilir veya ciddi boyutlarda yara alabilir. Madame Xanadu gibi büyücüler tarafından geçici olarak hapsedilebilir veya güçleri mühürlenebilir. Eclipso gibi üst düzey büyülü güce sahip kişiler tarafından da öldürülebilir.
 • Pandora’nın Bıçakları: Pandora’nın Bıçakları’na zaafı vardır. Güçlerine kıyasla bu büyülü eşya basit dursa da ona karşılı en etkili silahlardan birisidir.
 • Yargısal Bağlılık: Tanrı’nın izin vermediği hiçbir ruhu kendi iradesi ile yargılayamaz.
 • Eterik Yargı: Ruhların içerisine girerek onları yargıladığında, genellikle kurbanın ruhunun dışından basitçe yargılamasından daha fazla güçlükle karşılaşır.

Kaynaklarım: vsbattles, comicvine, wikipedia, dc.fandom

Daha Fazla İçerik
Thor Kimdir? Kimin Nesidir? - Kurgu Dünya
Thor Kimdir? Kimin Nesidir?